Asbestikartoituksen tarkoituksena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta määrät ja arvioida niiden vaarallisuus eri tilanteissa. Vastuu kiinteistön mahdollisten asbestipitoisten materiaalien määrien ja vaarallisuuden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla. Asbestikartoitus edellyttää aina suurta määrää erikoistietoa. Siksi on tärkeää, että asbestikartoituksen suorittaa Asbestikartoituskurssin pätevöittämä asiantuntija.

Purkusuunnitelma:

Ennen purkutyön aloittamista täytyy purkukohteesta tehdä asbestikartoituksen perusteella purkusuunnitelma.

Purkusuunnitelmassa huomioidaan saneerauskohteen olosuhteet, vaativuus ja asbestin määrä.

  • työympäristön vaativuus, pannuhuoneet, putkikanaalit, alapohjat yms.
  • työskentelyolosuhteet, kosteus, lämpötila, pölyisyys, vetoisuus
  • asbestin määrä selvitetään asbestikartoituksen perusteella

Asbestin purku:

Purkusuunnitelman ja asbestikartoituksen jälkeen aloitetaan varsinainen saneeraus.

Saneeraus käsittää työtilan suojauksien rakentamisen, purkutyön, purkujätteen poiston ja purkukohteen jälkisiivouksen. Purkutyön ja -jätteen poiston jälkeen korvataan käytetty asbesti korvaavalla aineella tai pinnoitetaan ja kapseloidaan kohde siten, ettei se aiheuta ympäristölle ongelmaa.

Ilman puhtauden mittaus suoritetaan aina työn jälkeen. Laboratorioanalyysin valmistuttua ja ilman puhtauden varmistuttua työssä käytetyt suojaukset voidaan purkaa.