ASBESTIKARTOITUS

Luota asbestiasioissa vain kokeneeseen ammattilaiseen.

Asbestikartoitus

Asbestianalyysi ja asbestikartoitus

Kun rakennukseen suunnitellaan korjausrakentamista tai purkua, purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä. Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on tehtävään riittävä ammatillinen osaaminen. Kartoituksen laatii sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija) ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi.

Tutkittavista materiaaleista otetaan näytteet, joista tehdään laboratoriossa asbestianalyysi elektronimikroskoopilla. Myös ilmanäytteistä voidaan suorittaa analyysi.

Yhteistyökumppanimme asbesti- ja haitta-ainekartoituksissa ovat:

Käytämme asbestianalyyseissä ainoastaan akkreditoituja laboratorioita: