Suomen Asbestitekniikka | Tietosuojaseloste

Keitä olemme
Verkkosivustomme osoite on: https://suomenasbestitekniikka.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi
Kommentit
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet
Evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka
Kenelle jaamme tietosi
Kuinka kauan säilytämme tietoa
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi
Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi
Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Asbestitekniikka Oy (0807194-6)

Läntinen teollisuuskatu 17

02920 ESPOO

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kaija Collin

Läntinen teollisuuskatu 17

02920 ESPOO

09-7740 833
toimisto@suomenasbestitekniikka.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakasrekisteri, työntekijärekisteri, markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakasrekisteri asiakassuhteen hoitamiseksi

Työntekijärekisteri palvelusuhteen hoitamiseksi sekä viranomaisilmoituksia varten.

Työntekijätietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Markkinointirekisteriin kerätään tietoa potentiaalisista asiakkaista julkisista lähteistä.

Rekisterin tarkoitus on markkinointi esim. kirjeposti ja sähköpostimarkkinointi mikäli asiakas ei ole markkinointia erikseen kieltänyt.

Lisäksi henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä muun Suomen Asbestitekniikka Oy:n liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri: tilaus-, toimitus-, osoite- ja laskutustiedot.
Työntekijärekisteri: nimi, henkilötunnus, osoite, veronumero, valttikortin numero sekä lakisääteiset asbestipurkutyössä vaadittavat tiedot
Markkinointirekisteri: asiakkaan nimi, yritys, osoite, tehdyt markkinointitoimenpiteet

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt perusteluineen tulee tehdä osoitteeseen toimisto@suomenasbestitekniikka.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot tilauksen ja niihin liittyvän kirjeenvaihdon myötä, työntekijätiedot henkilöltä itseltään, markkinointitiedot julkisista lähteistä, henkilöiltä itseltään tulleista sähköposteista tai yhteydenottopyyntölomakkeista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Työntekijätietoja luovutetaan seuraavasti:

– tilitoimistolle palkanmaksua varten

– työterveystoimijalle työterveyshuoltoa varten

– Työterveyslaitokselle ASA-rekisteriä varten asbesti- ja haitta-ainealtistusten seuraamiseksi

– työn tilaajalle työntekijätietojen ilmoittamista verottajalle varten

– Aluehallintovirastoon asbestipurkutyön ennakkoilmoitusta varten. Nämä tiedot toimitetaan pyydettäessä myös tilaajalle.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja seuraavasti:

Asiakasrekisteri tilitoimiston palvelimella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

Työntekijärekisteri tilitoimiston ja palveluntarjoajan Elisan palvelimella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

Markkinointirekisteri palveluntarjoajan Elisan palvelimella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.