Suomen Asbestitekniikka Oy tekee määrätietoista työtä asbestisaneerauksen ja homesaneerauksen toimialalla. Asbestipöly aiheuttaa vakavia keuhkosairauksia ja home aiheuttaa pitkäaikaisen altistumisen seurauksena lukuisia hengitystiesairauksia.

Asbestisaneeraus tarkoittaa kohteessa olevan asbestin hallittua purkamista ja talteenottoa siten, että purkutyöstä ei aiheudu ongelmia ympäristölle.

Asbestipölyn vaarallisuus terveydelle on tiedetty jo 1980-luvulta asti. Asbestin käyttöä rajoitettiin välittömästi ongelmien havaitsemisen jälkeen ja myöhemmin 1990-luvun alussa sen käyttö kiellettiin kokonaan.

Homesaneerauksella poistetaan altistumisen aiheuttaja ja luodaan edellytykset korjausrakentamiselle. Home- ja kosteusongelmat ovat olleet 1990-luvun alusta lähtien puheenaiheena julkisuudessa ja useita taloja on jouduttu jopa purkamaan homeongelmien johdosta.

Mikä tahansa rakennusmateriaali homehtuu, jos kosteutta on riittävästi. Näkyvä homekasvusto on aina ongelma!