Miten ammattimainen asbestikartoitus voi säästää kustannuksia korjausrakennuskohteessa?

Suomen Asbestitekniikka | Asbestikartoitus

Suomen Asbestitekniikka | Asbestikartoitus | Miten ammattimainen asbestikartoitus voi säästää kustannuksia korjausrakennuskohteessa?

Asbesti tulee suurella todennäköisyydellä vastaan korjausrakentamisen yhteydessä. Purkutyöt tulee teettää aina ammattilaisella, mutta niin myös itse asbestin kartoittaminen ennen varsinaisia purkutöitä. Miksi ammattimainen asbestikartoitus säästää korjausrakentajaa yllätyksiltä ja samalla kustannuksilta sekä on yksi avain onnistuneeseen projektiin? Entä mitä asbestikartoitukselta edellytetään? Mitä kannattaa huomioida työtä tilattaessa?

Miksi asbestikartoitus?

Asbesti on ollut pitkään tapetilla ja yleisessä keskustelussa. Asbestin lukuisat ja verrattomat ominaisuudet –kuten esimerkiksi palamattomuus, hyvä lämmön-, kosteuden-, ja sähköneristävyys, joustavuus ja lujuus – johtivat asbestin yleiseen käyttämiseen rakennusmateriaaleissa ja rakenteissa.Vaikutukset terveyteen tosin huomattiin vasta viiveellä, mikä aiheutti asbestin kieltämisen lailla. Valmistus ja maahantuontikielto astui voimaan 1993 ja myynti ja käyttökielto 1994.

Jokaisen ennen 1994 vuotta rakennetun rakennuksen remontin ja korjauksen yhteydessä on selvitettävä sisältävätkö rakenteet asbestia. Käytännössä tämä tarkoittaa suurella todennäköisyydellä asbestikartoituksen teettämistä korjausrakentamisen yhteydessä. Valtava määrä esimerkiksi 1960 ̶ 1980-lukujen kerrostaloja odottaa putkien uusimista.

Asbestin poisto kehittyy samalla muun tekniikan kehityksen mukana, mutta materiaalia riittää purettavaksi vielä nykytietojen mukaan n. 300 000 tonnia. Asbestia tulee suurella todennäköisyydellä vastaan korjausrakentamisen yhteydessä.

Nykyinen asbestilainsäädäntö velvoittaa rakennuttajan, kiinteistön omistajan tai muun rakennustyötä valvovan ennen korjaustöihin ryhtymistä tekemään selvityksen, onko rakennuksessa asbestia sekä sen laadun, pölyävyyden sekä jatkotoimenpiteet. Ammattimaisesti tehty asbestikartoitus kannattaa niin pienessä kuin suuressa kohteessa.

Asbestikartoituksen sisältö ja edellytykset

Asbestikartoitus toimii pohjana ja perustana asbestipurkusuunnitelmalle sekä sitä myöten itse asbestipurkutyölle. Kartoituksessa paikallistetaan ja kartoitetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti sekä selvitetään asbestin laatu, määrä ja pölyävyys purettaessa.

 Paikallistaminen tarkoittaa asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin ja työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti esimerkiksi sanallisesti ja valokuvin.

 Asbestin laatu selvitetään näytteiden muodossa tarkemmissa tutkimuksissa, jotka tehdään laboratoriossa elektronimikroskoopilla. Ilmanäytteen otto on myös mahdollinen puhtauden varmistamiseksi, jos tilassa epäillään olevan asbestikuituja.

Asbestianalyysin toteuttaminen on tilaajan/rakennuttajan vastuulla eli analyysin tilauksessa tulee käyttää FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa luotettavan tuloksen varmistamiseksi.

 Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on tehtävään riittävä ammatillinen osaaminen. Kartoituksen laatii sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija).

Asbestia voi löytyä monesta kerroksesta...

Asbestia voi löytyä monesta kerroksesta…

...ja paikasta

…ja paikasta

Miksi ammattimainen asbestikartoitus?

Ammattimainen kartoitus kannattaa suorittaa korjausrakentamisen yhteydessä. Korjausrakentamisessa saattaa olla myös harhaluulo siitä, ettei asbestia ole, jos esimerkiksi vanha rakenne tai rakennus on hiljattain remontoitu. Saneeraus on voitu toteuttaa päälle laatoituksena, kuten tapana on. Tämä metodi jättää kaikki vanhat ainekerrokset päällekkäin eri aikakausilta ja välistä saattaa löytyä myös asbestia.

Korjaustöiden kustannustehokkuutta parantaa myös virheiden välttäminen, esimerkiksi asbestianalyysin muodostamisen yhteydessä. Tapauksia löytyy, joissa kaikkien seinien, lattioiden ja kattojen näytteet on yhdistetty samaan näytteeseen. Vastaavanlaisesti näytteiden yhteydessä ovat voinut puuttua sekä määräluettelo/määrät että pohjakuvat, molemmat ovat olennaisia tietoja myös asbestipurkutarjousta pyydettäessä. Työt saatetaan joutua näin ollen myös mahdollisesti pysäyttämään, jolloin korjaustöiden kustannustehokkuus kärsii. Ammattitaitoinen asbestikartoittaja osaa määrittää korjaustöiden osalta tarvittavat näytemäärät ja sijainnit.

Työn suunnittelu ja ennakointi on tärkeässä roolissa korjaustöiden kokonaisuuden onnistumisen kannalta. Ammattimaisesti tehty asbestikartoitus vähentää työn aikana mahdollisesti vastaan tulevia lisäselvityksiä. Lisäselvityksiä voidaan joutua tekemään, jos selvitykset osoittautuvat puutteellisiksi. Lisäselvitykset voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia töiden pysäyttämisen selvitystöiden ajaksi.

Mitä on hyvä huomioida asbestityötä tilattaessa ja mistä saa apua?

Tilauksen yhteydessä on hyvä varmistaa toteuttajalta laitteiston ilmantiiveysmittaukset

Tilauksen yhteydessä on hyvä varmistaa toteuttajalta laitteiston ilmantiiveysmittaukset

Asbestikartoituksen tilauksen yhteydessä on hyvä varmistua tekijän asbestitöiden sertifikaattinumeron löytymisestä ja sen paikkansa pitävyydestä.

Sertifikaattinumeron voi tarkistaa Eurofins ylläpitämästä rekisteristä verkkopalvelussa Sertifikaattihaku.fi.

Asbestipurkutöitä tilattaessa on hyvä myös varmistua lakisääteisistä ilmankäsittelylaitteiden (alipaineistajat ym.) tiiviysmittauksista. Työssä käytettävät koneet tulee olla tiiviitä, jolloin asbestikuituja ei pääse ympäristöön (Asbestilaki 14§).

Laissa todetaan myös seuraavaa; työnantajan tulee varmistaa, että ilmankäsittelylaitteiden suodattamien erotusaste on riittävä eikä työvälineistä pääse puhtaisiin tiloihin asbestipölyä enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.

Asbestipurkuliikkeen virallisuuden voi tarkistaa AVI:n purkutyöluparekisteristä.

Luotettavaa asbestipurkua vuosikymmenien kokemuksella ja uusimmilla laitteistoilla

Kuvassa Suomen Asbestitekniikan patentoitu 3-osainen sulkutunneli

Kuvassa Suomen Asbestitekniikan patentoitu 3-osainen sulkutunneli

Luotettavia asbestikartoituksia ja purkutöitä tarjoaa Suomen Asbestitekniikka Oy, joka on yksi Suomen suurimmista asbestipurkutyön ammattilaisista. Yritys toteuttaa asbestisaneerauksia vuosittain sadoissa kohteissa, ja sillä on ollut asbestipurkutyölupa voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1992 lähtien.

Laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. vahinkosaneerausyritykset, huoneistoremontteja (mm. keittiö- ja kylpyhuoneremontteja) tekevät yritykset, LVI-alan yritykset, rakennus- ja saneerausliikkeet, isännöinti- ja kiinteistönhuoltoliikkeet, julkinen sektori sekä yksityishenkilöt.

Artikkeli: Samuli Vesalainen/Rakentaja.fi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *