Asbestipurku ajankohtainen, lue tämä!

Tärkeä asia tiivistettynä eli Työterveyslaitoksen dosentin, vanhemman asiantuntijan Markku Linnainmaan selkokielinen kirjoitus aiheesta.

Lähde: Helsingin Sanomat 7.4.2018    |   Mielipide

Asbestille altistumista tulisi valvoa entistä tehokkaammin

Asbestille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia syöpiä ja muita vakavia sairauksia, joista osa voi aiheutua jo vähäisestä altistumisesta.

Ihmiset saattavat yhä altistua asbestille rakennusten purku- ja kunnossapitotöissä, koska suuri osa asbestipitoisista materiaaleista on jäljellä Suomen rakennuskannassa. Eniten asbestipitoisia rakennusmate­riaaleja käytettiin Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla, ja asbestin uuskäyttö kiellettiin vuonna 1993.

Asbestipurkutyöt ovat vuoden 2016 alussa voimaan tulleen lainsäädännön mukaan tarkasti säänneltyjä. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa ei saa purkaa mitään ennen kattavaa asbestikartoitusta, ellei rakenteiden asbestipitoisuudesta ole varmaa tietoa. Purkutöitä saavat tehdä ainoastaan rekistereissä olevat 320–350 yritystä ja 3 100–3 300 työntekijää.

Asbestimateriaalien purkutöissä pölyn leviäminen ympäristöön pyritään estämään eristämällä ja alipaineistamalla työkohde. Kaikki asbestikartoittajat eivät kuitenkaan tunnista asbestipitoisia rakennusmateriaaleja, eivätkä kaikki laboratoriot osaa analysoida materiaaleista otettuja näytteitä, joten purkutyöt voidaan tehdä ilman tarvittavia suojauksia.

Asbestille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia syöpiä ja muita vakavia sairauksia, joista osa voi aiheutua jo vähäisestä altistumisesta. Diagnosoitujen asbesti­sairauksien määrät pysynevät korkealla tasolla vielä kauan, koska altistumisen ja sairauden kehittymisen välillä on pitkä viive. Vuosittain asbestin aiheuttamia syöpiä ilmenee vielä noin 150, ja asbestisairauksiin kuolee 50– 150 henkilöä.

Altistuminen pitää siis pyrkiä estämään kaikin mahdollisin keinoin. Asbestikartoittajilta tulisikin edellyttää pätevyyden osoittavaa henkilösertifikaattia ja näytteitä analysoivilta laboratorioilta riippumattoman tahon toteamaa pätevyyttä eli akkreditointia. Samalla pitää varmistaa, että sekä kartoitus- että laboratoriopalvelut ovat kustannus­tehokkaasti saatavilla eri puolilla maata.

Lain ja asetuksen rikkomisesta saattaa seurata ihmisten altistumisen lisäksi sakkorangaistus ja asbestipurkutyöluvan menetys. Altistuminen pitäisi kuitenkin estää tehokkaalla oma­valvonnalla, koska viranomaisten valvontaresurssit ovat rajalliset. Lainsäädännön noudattaminen kannattaa myös siksi, että asbestikuiduista likaantuneiden tilojen siivoaminen voi tulla kalliiksi.

Rakennuttajien, isännöitsijöiden ja asukkaiden tietoa asbestista ja lainsäädännön sisällöstä tulisi lisätä ja asbestiasetuksen tulkintaohjeita selkeyttää. Myös omatoimirakentajien tulisi tiedostaa korjausrakentamiseen liittyvät asbestiriskit. Asbesti­tietoa ja ohjeita erilaisiin tilanteisiin on muun muassa Työ­terveyslaitoksen verkkosivuilla.

Asbestipurkutyön turvallisuuden parantamiseksi tehdään parhaillaan tutkimusta, jonka tulosten perusteella luotavat ­ohjeistukset valmistuvat keväällä 2019. Tehokkaiden torjuntatoimien ja nopeiden testaus- ja mittauskäytäntöjen ansiosta voidaan sekä ennaltaehkäistä altistumista että pienentää purkutöihin liittyviä kustannuksia.

Markku Linnainmaa
dosentti, vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos

Junioriurheilijoille EM-kultaa ja MM-hopeaa!!

MM 2017_1

Yrityksemme tukee junioriurheilua ja tämä vuosi on ollut joukkueellemme erittäin menestyksekäs. Kyseessä on cheerleadingin cheer tanssijoukkue HAC Emotion.

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry on kilpacheerleadingin erikoisseura, jonka lajeina ovat cheerleading ja cheerdance.

Joukkueeseen kuuluu 20 taitavaa tyttöä, joita valmentaa kolme huippuosaajaa. On ollut ilo seurata ja toivottavasti saada myös näkyvyyttä ehkä vähemmän tunnetulle lajille.

Cheer-tanssiesitys on vauhdikas, urheilullinen ja energinen. Joukkue käyttää esityksessään huiskia (pom pomit) ja esitykset ovatkin erittäin visuaalisia.

Huhtikuussa  2017 Emotion pääsi edustamaan Suomea historian ensimmäisiin junioreiden MM-kilpailuihin Floridan Orlandoon ja tuloksena oli upeasti MM-hopeamitali!

Kesäkuussa 2017 oli vuorossa EM-kisat Prahassa ja  onnistuneella suorituksellaan Emotion voitti EM-kultaa!

Joukkueen sivut löytyvät osoitteesta https://www.hac.fi/joukkueet/emotion/ ja tyttöjen EM-kisaesitys täältä https://www.youtube.com/watch?v=wlZfmTIhh4E

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti sekä Kasvaja-sertifikaatti ansaittu!

Suomen Asbestitekniikka Oy on saanut Kauppalehden myöntämän Menestyjä-sertifikaatin sekä Kasvaja-sertifikaatin.

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin ansainnut yritys on parempi kumppani.

Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen pohjalta: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky.                            

Kasvuyritykset ovat arvostettuja ja haluttuja toimijoita markkinoilla niin asiakkaiden, sijoittajien kuin eri sidosryhmienkin silmissä.

Menestyjat_2017_rgb_FIKasvajat_Merkki_2017_200px_rgb_FI

Suomen Asbestitekniikka Oy kuuluu korkeimpaan AAA-luokkaan

Suomen Asbestitekniikka Oy kuuluu luottoluokitukseltaan korkeimpaan AAA-luokkaan (Bisnode).

Suomalaisyrityksistä ainoastaan 3,5 prosenttia kuuluu tähän luokkaan.

Luottoluokkia on kaikenkaikkiaan seitsemän ja vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi. AAA-luokitus on osoitus yrityksen hyvästä luotettavuudesta.

AAA-logo-2017-FI

Suomen suurin linjasaneeraus?

Osallistuimme asbestipurkutöiden alihankkijana yhteistyökumppanimme EMC Emator Oy:n luultavasti Suomen suurimpaan linjasaneerausprojektiin vuosina 2014-2015.

Samanaikaisesti saneerattiin Helsingin Laajasalossa ja Vuosaaressa As Oy Kirkkosalmentie 3, 5 ja 6, As Oy Laajakumpu, As Oy Säästösalo sekä As Oy Säästökannas.

Aikataulu oli tiukka, mutta siinä pysyttiin. Kaikenkaikkiaan urakassa saneerattiin kellari-/muita yleisiä tiloja, sekä 851 kpl kylpyhuone- ja wc-tiloja, joista purimme haitta-aineet pois.

Uusi asbestilaki astuu voimaan 1.1.2016

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alusta:

Työpaikkatiedote 1-2015-asbesti

Oleellisimmat muutokset ovat rakennuksen sisällä suoritettavien asbestipurkutöiden lakisääteisistä ilmamittauksista aiheutuvat kustannus- ja aikatauluvaikutukset.

Lisää tietoa uudistuneista asbestimääräyksistä:

Asbestilainsäädäntö muuttuu tiedote yrityksille

Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.15

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti

Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy (22.05.2015)

Asbestipurkutyö edellyttää jatkossa työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset säilyvät pääosin ennallaan.

Lupajärjestelmällä pyritään siihen, että asbestipurkutyötä tekevät vain ne toimijat, jotka pystyvät tekemään työn turvallisesti. Myönnetyistä asbestipurkuluvista aletaan pitää rekisteriä.

Työsuojeluviranomainen perustaa rekisterin myös asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä.

Asbestipurkutyöhön käytettävältä työntekijältä edellytetään soveltuvaa ammattitutkintoa tai sen osaa. Pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteröiminen edistää turvallisuutta ja vähentää harmaata taloutta.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Hengitysilman mukana asbestikuidut voivat päästä keuhkoihin tai muualle kehoon. Turvallista altistumisen minimitasoa ei ole. Mitä pitkäaikaisempi altistus on, sitä suurempi on riski sairastua. Asbesti aiheuttaa edelleen eniten työperäisiä kuolemia Suomessa.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista tänään 21. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2016.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 102/2015