Entries by asbest2020-admin

Uusi asbestilaki astuu voimaan 1.1.2016

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alusta: Työpaikkatiedote 1-2015-asbesti Oleellisimmat muutokset ovat rakennuksen sisällä suoritettavien asbestipurkutöiden lakisääteisistä ilmamittauksista aiheutuvat kustannus- ja aikatauluvaikutukset. Lisää tietoa uudistuneista asbestimääräyksistä: Asbestilainsäädäntö muuttuu tiedote yrityksille Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.15 http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti

Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy (22.05.2015)

Asbestipurkutyö edellyttää jatkossa työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset säilyvät pääosin ennallaan. Lupajärjestelmällä pyritään siihen, että asbestipurkutyötä tekevät vain ne toimijat, jotka pystyvät tekemään työn turvallisesti. Myönnetyistä asbestipurkuluvista aletaan pitää rekisteriä. Työsuojeluviranomainen perustaa rekisterin myös asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä. Asbestipurkutyöhön käytettävältä työntekijältä edellytetään soveltuvaa ammattitutkintoa tai sen osaa. Pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteröiminen edistää turvallisuutta ja vähentää harmaata […]