Suomen Asbestitekniikka Oy:n palvelu on kokonaisvaltaista. Suoritamme asbestin purkamisen ja poistamisen. Toteutamme myös homesaneerauksia homeongelmien poistamiseksi ja tarvittaessa homeen aiheuttamien vaurioiden korjauksia.

Asbestin kartoitus toteutetaan yleensä alihankintana puolueettoman yrityksen toimesta. Purkutyön tarjoushinnoittelu perustuu arvioon rakenteessa olevan asbestin määrästä.

Purkumenetelminä käytämme hyväksyttyjä järjestelmiä, joiden tarkoitus on minimoida ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Homesaneeraukseen käytämme samoja järjestelmiä kuin asbestisaneerauksessa, jotta homeitiöitä ei pääsisi kulkeutumaan lähiympäristössä olevien ihmisten hengitysilmaan.