Suomen Asbestitekniikka Oy:n palvelu on kokonaisvaltaista. Suoritamme asbestin ja muiden haitta-aineiden purkamisen ja poistamisen. Toteutamme myös homesaneerauksia homeongelmien poistamiseksi ja tarvittaessa homeen aiheuttamien vaurioiden korjauksia.

Asbestikartoitus toteutetaan alihankintana puolueettoman yrityksen toimesta. Purkutyön tarjoushinnoittelu perustuu arvioon rakenteessa olevan asbestin määrästä.

Purkumenetelminä käytämme hyväksyttyjä menetelmiä, joiden tarkoitus on minimoida ympäristölle aiheutuvia haittoja. Käytössämme on patentoitu 3-osainen sulkutunneli. Olemme hankkineet myös ensimmäisten joukossa Suomessa mittauslaitteen, jolla varmistetaan asbestipurkutyössä käytettävien laitteiden tiiviys.

Homesaneeraukseen käytämme samoja menetelmiä kuin asbestisaneerauksessa, jotta homeitiöitä ei pääsisi kulkeutumaan lähiympäristössä olevien ihmisten hengitysilmaan.