Eristämällä saneerattava tila ympäristöstä alipaineistamalla, ei pöly pääse kulkeutumaan muihin tiloihin joten työn tilaaja voi jatkaa toimintaansa lähes häiriöttä.

Käyttämämme ilmanvaihtoyksiköt soveltuvat sekä asbesti- että homesaneerauskohteisiin. Erikoissuodattimet takaavat puhtaan ilman.


Osastointimenetelmä

Eristetään kohde ilmastollisesti muusta tilasta. Osastoidusta tilasta johdetaan ilmaa pois mikrosuodattimella varustetulla alipaineistuslaitteistolla, jonka teho tulee olla 10-kertainen osastoidun tilan tilavuuteen nähden.

 • kulku eristetyn alueen sisäpuolelle 3-jakoisen sulkukammion kautta
 • eristetyn alueen sisäpuolella työskennellään käyttäen suojavarusteita
 • asbestijäte kerätään käsin, jätesuppilolla tai esierottimella varustetulla kohdeimurilla jätesäkkeihin tai säiliöihin
 • tilat puhdistetaan mikrokuitusuodattimella varustetulla pölynimurilla
 • ilma puhdistetaan alipaineistuslaitteistolla käyttämällä laitteistoa riittävästi viimeisen pölyävän työvaiheen jälkeen.
 • osastointimenetelmän jälkeen on aina suoritettava lakisääteinen työn jälkeinen ilman puhtausmittaus. Mittaustulos on puhdas, kun altistusalueen ilman asbestipitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua/cm³.

Pussipurkumenetelmä

Käytetään pieniin asbestipurkutöihin, kuten venttiilien asbestieristeiden purkutöihin silloin kun purettava osa ei ole kiinni esim. seinärakenteessa.

 • enintään 60 kg asbestijätettä
 • kohdeimurin teho 150W
 • työntekijällä suojavaatetus ja P3- luokan hengityssuojain

Kohdepoistomenetelmä

Asbestia sisältävä materiaali irrotetaan kokonaisina kappaleina. Kappaleiden irrotus ei saa aiheuttaa asbestin leviämistä työympäristöön. Käyttökohteita ovat esim. lattialaatat kun irrotettavan laatan alla oleva lattiamassa ei sisällä asbestia, asbestisementtituotteiden irrottaminen ehjänä sisätiloissa, asbestia sisältävän julkisivumaalin poistaminen ja vähäiset kaakelilaattojen irrotukset piikkaamalla.

 • pölyn leviäminen estetään kohdepoistolla
 • kohdeimurin teho 300W
 • työntekijällä suojavaatetus ja P3 -luokan hengityssuojain

Ehjänä irrottaminen

Kohde ja työympäristö puhdistetaan kohdeimurilla, kohde irrotetaan mahdollisimman ehjänä. Voidaan toteuttaa sisätiloissa kun purettava määrä on vähäinen esim. saunan kiukaan taustalevy.

 • työympäristö puhdistetaan kohdeimurilla
 • työntekijällä suojavaatetus ja P3 -luokan hengityssuojain
 • sisätiloissa vähäisissä määrissä

Kokonaisen rakennuksen purku tapahtuu käyttämällä hyväksyttyjä menetelmiä ja suojaamalla sekä koneiden ohjaamot mikrosuodattimilla että alueella työskentelevät luokan P3 hengityssuojaimilla.