Remonttikohteiden pölynhallinnassa on usein parantamisen varaa. Alan ammattilainen muistuttaa, että työn tilaajan vastuulle kuuluu myös teettää oikein tehty asbestikartoitus.

Ilman rakennuspölyä moni remontti etenisi asukkaan ja remontoinnin ammattilaisen kannalta sujuvammin. Pölyyn ei tarvitse asukkaan ja tilaajan kuitenkaan tottua, vaikka työtä tehdessä pölyä syntyykin. Hyvin hoidettu pölynhallinta kuuluu osaavan ammattilaisen työnkuvaan. Remontoinnin tapana ei pidä olla ”pölyä nyt vaan syntyy remontoidessa”-asenne.

Pölyisyyttä remontoidessa ei tarvitse hyväksyä vain ”rakentamisen tapana”.

Vastuullinen rakentamisen ammattilainen ja yritys ottaa myös pölynhallinnalla tilaajan (tai asukkaan) lisäksi huomioon omat työntekijänsä, joiden terveyttä asianmukaisella pölynhallinnalla tuetaan.

Suomen Asbestitekniikka Oy:n toimitusjohtaja Kaija Collin on törmännyt ikäviin tapauksiin remonttikohteissa.

– Pölynhallinta on välillä melko kehnolla tasolla, hän myöntää.

Merkittävimpinä virheinä Collin pitää puutteellisia suojauksia sekä työssä käytettävien ilmankäsittelylaitteiden kuten imurien ja alipaineistajien riittämätöntä tiiviyttä. Nämä ovat erityisen oleellisia asioita asbestityön aikana

Asbestityöstä vastaavan yrityksen on huolehdittava siitä, että työssä käytettäviin ilmankäsittelylaitteisiin on tehty lakisääteiset tiiviysmittaukset. Oleellista on myös huolehtia työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden säännöllisistä huolloista. Asbestityön aikana huoneistossa ei saisi tehdä muita purkutöitä, koska tämä voi heikentää työn jälkeen tehtävän ilmanpuhtausmittauksen tulosta.

Huolellinen alipaineistus tärkeää

Asukkaan kannalta remontit voidaan usein hoitaa niin, että asuminen on mahdollista työskentelyn aikana sekä esimerkiksi kalusteiden suojaus voidaan välttää. Tämä edellyttää, että asunnossa on riittävästi tilaa kulkea kolmiosaisen sulkutunnelin ohitse.

Nykyisin asbestityöt tehdään pääsääntöisesti osastointimenetelmällä. Osastoitu purkutyöalue on tällöin pois käytöstä työskentelyn ajan.

Asbestityöt tulee aina tehdä alipaineistetussa tilassa, jolloin pölyä ei leviä muualle asuntoon. Tällöin huoneistossa ei tarvitse suojata esimerkiksi kalusteita.

Ammattitaitoinen asbestikartoitus on tärkeää pölynhallinnan kannalta. Suunnittelusta tinkiminen voi näkyä ikävällä tavalla remontin loppulaskussa. Jos kartoitus on virheellinen ja haitta-ainepurkua tehdään normaalina purkuna, asbestikuituja voi levitä muualle huoneistoon ja jopa porraskäytäviin ja viereisiin huoneistoihin.

Tällöin tarvitaan asbestisiivousta, jonka laajuus ja kustannukset voivat tulla yllätyksenä. Asbestisiivous voi koitua kalliiksi, sillä sen aikana käydään tarkasti läpi kaikki huoneiston pinnat, kalusteet ja tarvittaessa kaikki irtaimisto esine kerrallaan.

Tilaajan rahoille vastinetta

Remontin tilaajan on syytä käyttää asbestitöissä purkuyritystä, joka huolehtii projektin kaikista osa-alueista mukaan lukien laitteiden tiiviysmittauksista. Niistä kannattaa pyytää dokumentit.

– Asbestipurkutyöluvan saaminen on nykyisin verrattain helppoa ja valitettavasti yrityksen nimen näkyminen rekisterissä ei takaa luotettavaa toimijaa. Yrityksen luotettavuus ja ammattitaito ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yrityksen pitkä kokemus kertoo osaltaan luotettavuudesta, Kaija Collin sanoo.

Remontin jälkeen tärkeässä roolissa on sisäilman mittaus, jonka suorittamiseen kannattaa harkita ulkopuolista mittaajaa.

– Monesti kuulee, että purkufirman työntekijä on itse mitannut työnsä jäljen. Se ei tietenkään ole kiellettyä, mutta ulkopuolinen mittaaja on puolueettomampi tapa varmistaa purkutyön laatu.

Tilaajan kannattaa pyytää tekijältä perusteellinen puhtausmittausraportti, joka sisältää kuvauksen mittausolosuhteista ja mittauspisteiden sijainnista sekä valokuvat ja analyysituloksen. Pelkkä laboratoriotulos puhtaasta mittaustuloksesta ei ole mittausraportti.

Tarkkuutta vaaditaan myös asbestikartoituksissa. Raportissa on oltava tieto purettavan asbestin määristä ja pölyävyydestä sekä pohjakuvat, joihin on merkitty asbestia sisältävät alueet ja näytteenottopisteet. Valokuvaliite on tärkeä, samoin kuin tieto siitä, että näytteet on analysoitu akkreditoidussa laboratoriossa.

– Tilaajien pitää pystyä vaatimaan paremmin dokumentoituja raportteja ja kartoituksia, heillä on oikeus saada rahoilleen vastinetta, Collin sanoo.

Asbestipurkutyöt ja pölynhallinta

 • Asbestityöt tulee aina tehdä alipaineistetussa tilassa, jolloin pölyä ei leviä muualle asuntoon. Tällöin huoneistossa ei tarvitse suojata esimerkiksi kalusteita.
 • Jos asbestikartoitus on virheellinen ja haitta-ainepurkua tehdään normaalipurkuna, asbestikuituja voi levitä muualle huoneistoon ja jopa porraskäytäviin ja viereisiin huoneistoihin. Tällöin tarvitaan asbestisiivousta.
 • Remontin tilaajan on syytä vaatia perusteellinen puhtausmittausraportti, joka sisältää kuvauksen mittausolosuhteista ja mittauspisteiden sijainnista sekä valokuvat ja analyysituloksen.
 • Asbestityöstä vastaavan yrityksen on tehtävä lakisääteiset tiiviysmittaukset työssä käytettäviin ilmankäsittelylaitteisiin.

Kirjoittaja: Samuli Vesalainen

Kuvassa Suomen Asbestitekniikan patentoitu 3-osainen sulkutunneli

Remontti kuin remontti, haitta-aine nimeltä asbesti voi tulla vastaan – vaikkapa keittiöremontin yhteydessä. Terveydelle haitallinen asbesti pitää poistaa asianmukaisesti ja turvallisesti. Syytä ei ole kuitenkaan hätääntyä ja parhaan lopputuloksen sekä lakivelvoitteen kannalta työ on syytä antaa asbestipurun ammattilaisille.

Miksi asbestia esiintyy rakenteissa yleisesti?
Asbestia on paljon käytetty rakennuksissa, koska asbestin lukuisat ominaisuudet kuten palamattomuus, hyvä lämmön-, kosteuden-, ja sähköneristävyys, joustavuus, lujuus sekä bakteerien ja kemikaalien kestävyys ovat edesauttaneet aineen käytön yleistymistä.

Asbestin poisto kehittyy samalla muun tekniikan kehittyessä, mutta itse materiaalia riittää purettavaksi vielä nykytietojen mukaan Suomen rakennuskannassa n. 300 000 tonnia. Asbestia siis tulee suurella todennäköisyydellä vastaan remonttien yhteydessä.

Tyypillisiä rakenteita, joissa käytetty asbestia:

 • Asbestisementtilevyissä; julkisivut, katot, sisäverhoukset, kiukaan taustalevyt ja sähkökeskukset
 • Julkisivumaaleissa
 • Lattiamateriaaleissa; vinyyliasbestilaatat ja joustovinyylimatot esimerkiksi porrasauloissa (lisäksi kiinnitysliimat)
 • Keraamisten laattojen sauma- ja kiinnitysaineissa
 • Bitumituotteissa: huopakatteet, liimat ja vesieristeet
 • Palo-ovissa
 • Putkieristeissä; lämpö- ja vesijohdot
 • Lämpöeristeissä; putket, varaajat ja kattilat

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy lisää tyypillisiä rakenteita ja vuosikymmeniä, joina käytetty asbestia.

Asbestikartoitus ennen töiden aloittamista

Huoneistossa, joka on rakennettu ennen vuotta 1994, pitää uuden lainsäädännön mukaan kohteen asbestipitoisuus kartoittaa ennen varsinaista remonttia ja purkutöitä. Asbestikartoitus kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, jolloin voidaan välttyä remontin edetessä tulevilta lisätutkimuksilta sekä parhaan lopputuloksen kannalta. Ammattilainen osaa tehdä asbestikartoituksen riittävän kattavasti ja asiantuntevasti, jolloin virheiltä vältytään ja kartoitus on tarpeeksi laajalti sekä oikein kohdennettu.

Asbestikartoituksessa kartoitetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitetään asbestin laatu, määrä ja pölyävyys purettaessa. Asbestista laatu selvitetään tarkemmilla tutkimuksilla näytteiden muodossa, joista tehdään laboratoriossa asbestianalyysi elektronimikroskoopilla.

Ilmasta voidaan myös suorittaa asbestianalyysi tarvittaessa. Asbestikartoitus toimii perustana asbestipurkusuunnitelmalle.

Asbestipurkutyön eteneminen

Asbestipurkusuunnitelman mukaisesti työtila suojataan. Purkutyö voidaan tapauskohtaisesti tehdä eri tavoilla riippuen asbestin laadusta ja määrästä:

 • Osastointimenetelmällä, jossa tila eristetään ilmastollisesti muusta tilasta (yleisin menetelmä)
 • Pussipurkumenetelmällä pienissä kohteissa kuten venttiilien (jotka, eivät ole kiinni seinärakenteessa) asbestieristeiden purkutöihin
 • Kohdepoistomenetelmällä, jossa asbestipitoinen kappale poistetaan kokonaisena – esimerkiksi lattialaatat
 • Ehjänä irrottaminen, jossa kohde ja työympäristö puhdistetaan kohdeimurilla, jonka jälkeen kappale irrotetaan mahdollisimman ehjänä
 • Purkutoimenpiteiden jälkeen purkujäte käsitellään – esimerkiksi pakataan ilmatiiviihin säkkeihin ja viedään jatkokäsittelyyn – ja kohteelle tehdään jälkisiivous. Käytetty asbesti korvataan aineella tai pinnoitetaan ja kapseloidaan kohde siten, ettei se aiheuta ympäristölle ongelmaa.

Ilman puhtauden mittaus suoritetaan aina työn jälkeen, kun kyseessä on osastointimenetelmä. Laboratorioanalyysin valmistuttua ja ilman puhtauden varmistuttua työssä käytetyt suojaukset voidaan purkaa.

Asbestipitoisen kiinnityslaastin poisto from Rakentaja.fi on Vimeo.

Asbestipurkua luotettavasti vuosikymmenien kokemuksella

Suomen Asbestitekniikka Oy on yksi Suomen suurimmista asbestipurkutyön ammattilaisista. Yritys toteuttaa asbestisaneerauksia vuosittain sadoissa kohteissa, ja sillä on ollut asbestipurkutyölupa voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1992 lähtien. Laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. vahinkosaneerausyritykset, huoneistoremontteja (mm. keittiö- ja kylpyhuoneremontteja) tekevät yritykset, LVI-alan yritykset, rakennus- ja saneerausliikkeet, isännöinti- ja kiinteistönhuoltoliikkeet, julkinen sektori sekä yksityishenkilöt.

Kirjoittaja: Samuli Vesalainen

Etätyöt jatkuvat ja ihmiset pysyvät edelleen töissä – ja remontit jatkuvat. Poikkeusaikoina on uutisoitu useaan otteeseen, kun ihmiset ovat innostuneet remontoimaan kotejaan. Kotioloissa vietetään etätöiden sekä osaltaan myös lapsien etäopiskeluiden muutoksen vuoksi entistä enemmän.

Rakennusalalla tämä merkitsee entistä enemmän myös remontointiin liittyviä töitä, vaikka osaltaan kaikki eivät ammattilaiseen turvaudukaan. Osa töistä on kuitenkin luvanvaraisia ja ammattipätevyyksiä vaativia töitä – kuten asbestipurkutyöt. Miten patentoitu 3-osainen sulkutunneli ja remontointi liittyvät toisiinsa ja mikä hyöty sulkutunnelista on asbestitöiden yhteydessä?

Remonttitöissä korostuu siisteys ja nopeus

Remontit jatkuvat ja lisääntyvät eri muodoissaan ja paikoissa, etenkin näinä poikkeusaikoina. Huoneistoremontit, keittiöremontit taloyhtiöissä tai omakotitaloissa ja niin edelleen – remonttikohteita löytyy erilaisia ja eri paikoissa. Vahinkosaneerauksia tapahtuu myös koko ajan vahinkojen sattuessa kotioloissa.

Remonttitöiden tilaajina voivat olla asukkaat, jotka tarvitsevat työhönsä vain esimerkiksi pelkän asbestipurkutyön ja remontin yhteydessä asuminen jatkuu normaalisti. Työt odotetaan hoidettavan nopeasti ja siisti, onhan kyseessä kuitenkin työ asumisen yhteydessä.

Asbestipurkutyöt mahdollista hoitaa siististi myös asumisen yhteydessä

Kun kyse on korjausrakentamisesta – esimerkiksi remonttitöissä ja vahinkosaneerauksissa – kuuluvat rakenteiden avaukset erityisesti työnkuvaan. Rakenteita avattaessa taas pitää huomioida eri vuosikymmenten rakenneratkaisut ja aineet.

Asbesti on yksi yleisistä haitta-aineista, joita korjausrakentamisessa tulee usein vastaan. Asbestin purkutöiden suoritus vaatii luvanvaraista ja ammattipätevyydellä varustettua ammattilaista. Asbestipurkutyöt voidaan nykyään hoitaa siististi ja nopeasti tekniikoiden kehittyessä – myös kotioloissa ja asumisen yhteydessä.

Ratkaisu, joka helpottaa ja nopeuttaa purkutöitä

Suomen Asbestitekniikan patentoima 3-osainen sulkutunneli on siisti ja nopea ratkaisu tukemaan asbestipurkutöitä esimerkiksi huoneisto- tai keittiöremontin yhteydessä. Sulkutunneli on siisti, tiivis, katseenkestävä ratkaisu ja työt voidaan aloittaa ja lopettaa nopeammin johtuen helposta kokoamistyöstä. Sulkutunneli on myös ekologinen ratkaisu.

Sulkutunneli kasataan todella nopeasti verrattuna usein käytettävään puurima+muovi -osastointimenetelmään (katso vertailuvideo alta). Ratkaisu on myös ekologisempi, kun jätettä muodostuu huomattavasti vähemmän verrattuna esimerkiksi puurima+muovi -ratkaisuun. Puu- ja muovijäte voivat vaatia osaltaan remonttikohteesta tilaa, jota remonttien yhteydessä ei liikaa ole.

Osastoinnista jäävä ylimääräinen jäte pitää myös hoitaa asianmukaisesti pois rakennuskohteesta. Useassa tapauksessa jätteen kuljetus rakennuskohteesta – esimerkiksi taloyhtiöissä – voi tuottaa hankaluuksia; vaihtolavojen tilaaminen voi olla jopa mahdotonta joissakin tapauksissa piha-alueiden tilanpuutteen takia. Sulkutunneli saadaan helposti ja nopeasti pois, mikä osaltaan vähentää kustannuksia ja lisää ajansäästöä asbestipurkutöiden yhteydessä.

Luotettavaa asbestipurkua vuosikymmenien kokemuksella ja uusimmilla laitteistoilla

Luotettavia asbestikartoituksia ja purkutöitä tarjoaa Suomen Asbestitekniikka Oy, joka on yksi Suomen suurimmista asbestipurkutyön ammattilaisista. Yritys toteuttaa asbestisaneerauksia vuosittain sadoissa kohteissa, ja sillä on ollut asbestipurkutyölupa voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1992 lähtien.

Laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. vahinkosaneerausyritykset, huoneistoremontteja (mm. keittiö- ja kylpyhuoneremontteja) tekevät yritykset, LVI-alan yritykset, rakennus- ja saneerausliikkeet, isännöinti- ja kiinteistönhuoltoliikkeet, julkinen sektori sekä yksityishenkilöt.

Kirjoittaja: Samuli Vesalainen